"המדריך" - מערכת ניהול מערך הדרכה (LMS)

מערכת "המדריך" מנהלת את כל מערך ההדרכה הארגוני.
המערכת מנהלת קורסים, השתלמויות ימי עיון פנימיים וחיצוניים ולימודים אקדמאיים.
המערכת נותנת מענה לכל צרכי ניהול ההדרכה הארגונית. המערכת כוללת לוגיקה תהליכית מובנית המובילה את המשתמש בתהליך בנית הקורס, המחזור ושיבוץ החניכים, בנית מבחנים ושאלוני משוב, הקמת מסלולי הכשרה, ניהול חדרי לימוד, מרצים עזרים ועוד.

מערכת "המדריך" כוללת ניהול ומעקב אחר תקציב הדרכה על סעיפיו השונים. המערכת שולחת זימונים לקורסים על פי הגדרות ארגוניות - תפקיד, יחידה, וותק. על פי מסלולי הכשרה ברמת עובד או ברמה הארגונית. על פי בקשת העובד או מנהלו.

קורסים - "המדריך" - ניהול הדרכה
תכונות עיקריות:
 • ניהול קורסים
 • ניהול מחזורים לקורס
 • ניהול חניכים
 • ניהול מועמדים לקורס
 • ניהול מוזמנים למחזור - כולל משלוח זימונים
 • ניהול תקציב הדרכה
 • ניהול חדרים ועזרים
 • ניהול מרצים
 • מאגר מבחנים ושאלונים
 • ניהול שאלוני משוב
 • ניהול נוכחות בהדרכה
 • ניהול ציונים
 • הפקת תעודות
 • ניהול מסלולי הכשרה והסמכה
 • תיכנון הדרכות ומעקב ביצוע
כרטיס קורס - "המדריך" - ניהול הדרכה

תכנון ובקרה 
המערכת מאפשרת לתכנן את מערך ההדרכה השנתי ולעקוב אחר התקדמות תוכנית ההדרכה, נוכחות החניכים, ציונים, הפקת תעודות, הסמכות וכל מידע רלוונטי אחר.

דו"חות
המערכת כוללת עשרות דו"חות מובנים, הן ברמה התפעולית והן ברמה הניהולית-בקרתית.

שיבוץ וחפיפה
המערכת תימנע שיבוץ חניך לשני מפגשי הדרכה חופפים, תמנע שיבוץ מרצה להדרכות חופפות, תמנע שיבוץ חדרים חופף.

התראות ותזכורות
מערכת "המדריך" כוללת הפקת תזכורות והתראות אוטמטיות על כל נתון במערכת. לדוגמא: יומיים לפני התחלת מחזור ויש מחסור בנרשמים.

ניהול מוזמנים 
מערכת "המדריך" מנהלת את המעקב אחר המוזמנים למחזור. באמצעות המערכת ניתן לשלוח זימונים בדוא"ל לחניכים ולממונים עליהם, לנהל את המעקב אחר הזימון, חניך שלא מגיע להדרכה יזומן למחזור אחר.