HotDoc - מערכת ארכיון דו"חות 

  


 

מערכת HotDoc  מארכבת ומציגה דוחות שהופקו באמצעים דיגטליים ונשמרו במחשבי הלקוח.

המערכת מאפשרת איתור מהיר מאד של הנתונים הנדרשים על ידי שימוש באינדקסים ובסיס נתונים מתוtsrחכם.

המערכת כוללת יצוא נתונים לאקסל ובעצם משמשת כמחולל דוחות מתוך דוחות קיימים.

ניתן לשלוח דפים בדוא"ל לנמענים שונים הן בצורה ידנית והן בצורה אוטומטית לרשימות תפוצה.

המערכת קלה לשימוש ומהירה ללימוד ומייצרת ROI מיידי.תכונות נוספות: • איחזור דוחות 

 • איחזור טפסים (PREPRINTED)

 • משלוח דוא"ל מרוכז

 • משלוח דוא"ל בדיד

 • יצוא לאקסל

 • בנית תבניות יצוא לאקסל

 • יצוא לוורד

 • גיבוי אוטומטי בתהליך העבודה

 • קבלת קבצים מ- MAINFRAME, AS-400, UNIX, PDF

 • הדפסה בכל סוגי המדפסות

 • יצירת רשימות תפוצה ומיזוג דואר

 • ניהול מערך הרשאות

 • עבודה מול כל לשכות השרות

 • תמיכה בעשרות סוגי דו"חות

 • תמיכה באמצעי איחסון שונים: CD-ROM, DVD, DISK-ON-KEY, HARD DISK 

 

HotDoc