כלי פיתוח וקומפוננטות



 

בנוסף לשירותי מיקור בחוץ, קופל ראם מציעה סט מוצרים וקומפוננטות תשתיתיים התורמים לאפקטיביות הפיתוח, הגדלת התפוקה ושיפור איכות המוצרים.

 


 • INI: שילוב קומפוננטת מג'יק בסביבת שונות דורש קונפיגורציה של המשתנים הסביבתיים בקובץ ה-INI (שמות לוגים, מסדי נתונים ועוד). קומפוננטת INI מעדכנת את סביבת הפיתוח בהגדרות הנחוצות עבור כל סביבה וללא צורך בהתאמות ידניות.

 


 • סטנדרטים: קומפוננטה המאפשרת סטנדרטיזציה של ממשק המשתמש על-ידי הגדרת סטנדרט העיצוב של כל הקומפוננטות שכתובות כאן. כל שינוי בקומפוננטה יוביל לשינוי ממשק המשתמש עבור כלל הקומפוננטות והרכיבים.

 


 • כלים כלליים: קומפוננטה המאגדת בתוכה מספר כלים:


 1. גישה מהירה לתוכנית - מאפשר לעבור במהירות מממשק הריצה לפיתוח התוכנית בה המשתמש נמצא

 2. בחירה מרובה

 3. חיפוש לפי חלקי שם

 4. התאמת מחרוזות לפקדי מידע (קומבו, תיבה וכו')

 5. חיפוש בתוך בחירה מרובה

 6.  ממשק Ascii סטנדרטי

 7. ממשק ל-Excel

 8.  ניהול כל תמונות הכפתורים במערכת על-ידי המשתמש (איש תמיכה ולא מתכנת).

 9. Progress Bar – הצג התקדמות

 10. החזר מסלול תוכניות (מאפשר טיפול במשתמשים מול מוקד התמיכה)

 11. טיפול בבאגים – פרטים על זרימת התוכנית, סביבת בסיסי נתונים ודוחות שגיאה  – ניתן להוסיף מלל של המשתמש


 1. החזר זמן אבסולוטי – כמה זמן עבר מתחילת הספירה (הפעולה מבוצעת בשניות)

 


 • הודעות שגיאה: קומפוננטה לניהול כל הודעות השגיאה והאזהרה המוצגות למשתמש. על-פי הסטנדרט, כל ההודעות החכמות: מחזירות ערך שגיאה (True/False). ההודעות מאוחסנות בטבלה במסד הנתונים, המאפשרת למשתמשים שאינם מתכנתים לנהל את נוסח ההודעות מתוך היישום.

 


 • פרמטרים: קומפוננטת פרמטרים מחליפה את קובץ הבקרה הקיים היום. הקומפוננט מאפשרת שימוש בכל תוכנית ללא קישורים לקובץ הבקרה, על-ידי שימוש ב-GetParam, וכן הגדרת פרמטרים ברמת יישום או משתמש. הקומפוננט מציעה ממשק אחיד לעדכון אותם פרמטרים, הוספת פרמטרים ללא שינוי מבנה קבצים וכדומה ומתאימה לשימוש גם במקום מנגנון ההרשאות של מג'יק.

 


 • ניהול משתמשים: קומפוננטה המטפלת בניהול המשתמשים והסיסמאות מול ה-Active-Directory או כל כלי ניהול מרכזי אחר הקיים בארגון. הקומפוננטה מחליפה את מנגנון ניהול המשתמשים של מג'יק ומציעה מסך סטנדרטי לניהול המשתמשים. המערכת בודקת את הרשאות המשתמש (הגדרותיו המיוחדות) וטוענת אותן.

 


 • הצפנת DPApi: הקומפוננטה מאפשרת אחסון של מידע מוצפן ב-Registry ושליפתו ושילובו בקוד בזמן ריצה (לדוגמא: סיסמאות מסד נתונים וכו').

 


 • חלון בחירה: קומפוננטה המטפלת בכל חלונות הבחירה במערכת תוך מתן:


 1. אפשרות הדפסה

 2. חיפוש לפי חלקי שם

 3. שדה קלט חכם (המאפשר הזנת תיאור או קוד וחיפוש לפיהם)

 4. ערך יחיד, ערכים מרובים,מסך לעדכון.

 5. טיפול במפתח כפול - בהתראת השגיאה של מערכת מג'יק (9.4) נשלחה הודעת שגיאה למשתמש בהתאם להגדרות שהגדיר המתכנת. הקומפוננטה מתריעה על השגיאה ומאפשרת למשתמש לתקן את הזנתו (להבדיל ממצב בו המערכת "מעיפה" את המשתמש החוצה(/

 6. שליפת ערך אחרון + 1 כברירת מחדל

 7. דירוג רשומות בסדר עולה

 8. טיפול במס' סידורי

 9. ספירות וסכימות, עד 8 שדות

 10. מחיקת רשומות

 11. החזר תיאור לפי בחירה מרובה

 12. טעינת ערכים קבועים לטבלה

 13. פעילות במסד הנתונים: החזר שם שדה, החזר שם טבלה, יצירת קובץ, ניהול הגדרות מיוחדות לחלון בחירה (תחימות) ועוד

 


 • מונים: ניהול מונים בעזרת  Sequencesבאמצעות יכולות SQL (עבור MSSQL או Oracle). הקומפוננטה תומכת ביצירה, שליפה ומחיקה של מונים בעזרת תוכניות הקומפוננטה, ללא נגיעה ישירה במסד הנתונים.

 


 • עדכון גרסא: בעת שליחת גרסא חדשה ללקוח, יש צורך בביצוע שינויים במבנה מסד הנתונים. שמירת הקשר בין גרסא X לסטטוס ומבנה מסד הנתונים הינה מורכבת ביותר. בעיה זו מתעצמת כאשר מדובר במוצרי מדף שמותקנים אצל לקוחות קצה רבים. הקומפוננטה מאפשרת ניהול פשוט של מסד הנתונים המבטיח תאימות מלאה בין הגרסא המותקנת למבנה מסד הנתונים. הקומפוננטה מטפלת בתהליכי עדכון קריטיים באופן אוטומטי, ללא צורך בהתערבות ידנית של המשתמש.

 


 • תחימות מתקדמות: יישום אוטומטי של תחימות מתקדמות באמצעות יכולות SQL, ללא צורך בידע או ניסיון בנושא. הקומפוננטה מאפשרת תחימות מתוך תכניות המגי'ק: ערכים מתוך קבוצה, ערכים הדומים לערכים מסוימים, נתונים על פי ערכים מטבלאות אחרות וכו'.

 


 • כפתורי תחימה: הקומפוננטה מיישמת שימוש בכפתורי תחימה במסכים ותחימה של תצוגות Data, בייחוד המסכי בחירה מורכבים.

 


 • קורא Ascii: הקומפוננטה מאפשרת ייבוא וייצוא של נתוני קבצי Ascii. מבנה הקובץ מוגדר על-ידי משתמש קצה, ללא צורך ביכולות תכנות.

 


 • Active Directory: הקומפוננטה מאפשרת תקשורת דו-כיוונית עם Microsoft AD, כולל שאילתות, עדכון והוספת מידע. הפעולות הללו כפופות לפרוצדורות אבטחה והרשאה.

 


 • Dot.Net Bridge: קומפוננטה המאפשרת הפעלת רכיבי Dot.Net מתוך סביבת מג'יק. ברמה הבסיסית, הקומפוננטה מאפשרת קריאה לתכניות Dot.Net ללא ממשק משתמש. בנוסף, הקומפוננטה מאפשרת ליישם פקדי Dot.Net, מורכבים כולל ממשק משתמש ,וכן תקשורת בין פקדים אלו לסביבת המג'יק (שליחת וקבלת אירועים אל או מהפקד).

 


 • דוא"ל: קומפוננטה לשליחת דוא"ל דרך פרוטוקול SMTP.

 


 • Excel: ממשק המאפשר שימוש מלא בגיליונות Excel, כולל שליטה מלאה בכל תא.

 


 • Gantt Flash: קומפוננטה המאפשרת יצירת תרשימי Gantt מלאים והדפסתם.

 


 • היסטוריה: כלי מתקדם לניהול היסטוריה עבור ישות, כולל הגדרת הישויות עבורן חובה לאחסן את המידע ההיסטורי.

 


 • פקד עץ: פקד עץ בתוך יישום המאפשר לראות טבלה באופן היררכי ללא תלות במבנה קבצים, חיפוש מהיר בענפי העץ וכדומה.

 


 • עץ תפריטים: הקומפוננטה מכילה בתוכה את קומפוננטת פקד עץ לצורך בניית תפריטים במבנה עץ, יחד עם אפשרות להגדרת תפריטים אישיים על ידי משתמש הקצה, תמיכה מלאה בהרשאות, חיפוש בדפדוף, חיפוש רקורסיבי בין תפריטי העץ, תמיכה בעדכון גרסאות פשוט וניהול פשוט של התפריטים ותפריטי המשנה (מיושם נפרד).

 


 • קומפוננטת מסמכים מאפשרת אחסון וסריקת מסמכים עבור כל ישות במסד הנתונים (אדם, מחלקה וכדומה). לקומפוננטה תמיכה מלאה בניהול מערך ההרשאות עבור צפייה, עדכון והוספת מסמך עבור כל משתמש וישות. את המסמכים ניתן לשמור בדיסק הקשיח כקבצים רגילים או בגוף מסד הנתונים, עבור גישה דרך האפליקציה בלבד – הגדרה זו מאפשרת רמה גבוהה של אבטחת מידע.

 


 • מיזוג ל-Word: קומפוננטה ליצירת מסמכי Word המכילים מידע מתוך מסד הנתונים, לשם דיוור ישיר ליישויות המערכת.

 


 • אנשי קשר: ניהול כלל אמצעי הקשר כגון טלפון נייח ונייד, פקס, דוא"ל ועוד.

 


 • לוח שנה: הצגת לוח שנה בפורמט Outlook, תוך אינטראקציה עם פקדי Dot.Net ויכולת שימוש מלאה בעכבר.

 


 • קומפוננטת מערכים מאפשרת יישום של מערכים (arrays) במג'יק עד ל- 8 מימדים, תוך תמיכה בפקדי מידע (קומבו, כרטסת וכו).

 


 • טרנזקציות: מאפשרת תמיכה בטרנזקציות מקוונות (Save Points) במסדי נתונים מסוג Oracle.

 


 • Conditions: הגדרת תנאים עבור הישויות השונות, בדיקות לביצוע ואחזור רשומות העונות עלהתנאים שהוגדרו.

 


 • בדיקות דינאמיות: קומפוננטה המאפשרת הגדרת בדיקות לביצוע בנקודות זמן ספציפיות והצגת הודעות שגיאה או אזהרה למשתמש. הגדרת הבדיקות נעשית בזמן ריצה (ולא פיתוח), דבר המאפשר גמישות מרבית ביישומן.

 


 • Manage: קומפוננטה התומכת בניהול כלל הנתונים ההיקפיים של היישום כגון הודעות, תפריטים, פרמטרים, מרכוז מסך, תרגום, Kopel-INI, שמות לוגיים, כפתורים, גישה למסד הנתונים דרך XML והגדרות מיוחדות.